ATRIBUIRE CONTRACTE PROIECT LESS

 

Nr.

crt

Denumirea si obiectul contractuluiNr.contract/dataContractant(prestator)
1CONTRACT DE SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA  IN IMPLEMENTAREA   PROIECTULUI LESS15918/11.12.2020S.C. KARINA PREST SRL
2CONTRACT DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR IN CADRUL PROIECTULUI LESS4388/16.03.2021IOANEI DOBRITA -BIROU DE ARBITRU ,BIROU EXPERT CONTABIL ,AUDITOR FINANCIAR ,CONSULTANT FISCAL SI EVALUATOR
3CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE SI PROMOVARE IN CADRUL  PROIECTULUI LESS

I.                    Publicare si machetare comunicate presa

II.                  Realizare materiale promotionale personalizate

4703/22.03.2021SC EXPRESSION GRAPHIC STUDIO  SRL
4CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE :

a)Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, conform HG 907/2016;

b) Verificarea tehnică a proiectului de către verificatori atestati MLPAT

c) Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor; pentru

obiectivul: rebilitare termica in vederea imbunatatirii eficientei energetice VICII DE PROIECTARE

4536/18.03.2021S.C.VLADIA PREST S.R.L
Print Friendly, PDF & Email