ATRIBUIRE CONTRACTE PROIECT LESS

 

Nr.

crt

Denumirea si obiectul contractului Nr.contract/data Contractant(prestator)
1 CONTRACT DE SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA  IN IMPLEMENTAREA   PROIECTULUI LESS 15918/11.12.2020 S.C. KARINA PREST SRL
2 CONTRACT DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR IN CADRUL PROIECTULUI LESS 4388/16.03.2021 IOANEI DOBRITA -BIROU DE ARBITRU ,BIROU EXPERT CONTABIL ,AUDITOR FINANCIAR ,CONSULTANT FISCAL SI EVALUATOR
3 CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE SI PROMOVARE IN CADRUL  PROIECTULUI LESS

I.                    Publicare si machetare comunicate presa

II.                  Realizare materiale promotionale personalizate

4703/22.03.2021 SC EXPRESSION GRAPHIC STUDIO  SRL
4 CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE :

a)Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, conform HG 907/2016;

b) Verificarea tehnică a proiectului de către verificatori atestati MLPAT

c) Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor; pentru

obiectivul: rebilitare termica in vederea imbunatatirii eficientei energetice VICII DE PROIECTARE

4536/18.03.2021 S.C.VLADIA PREST S.R.L