In conformitate cu prevederile legale se aduce la cunostinta publicului interesat:

– Hotararea Consiliului Local nr. 47 privind aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si contul anual de executie al bugetului Comunei Lumina la 31.12.2018
– Hotararea Consiliuluo Local nr. 54/2019 privind aprobarea bugetului general al comunei Lumina pentru anul 2019 si estimarile pentru anul 2020,2021,2022

HCL 47_28_03_2019-Situatii financiare an 2018
HCL 54_23-04-2019 Buget initial general Comuna Lumina an 2019

Print Friendly, PDF & Email