Avand in vedere prevederile legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, se publica Hotararea Consiliului Local nr. 145/25.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Lumina, judetul Constanta.

HCL 145-2017[pdf]