Avand in vedere prevederile legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, se publica Hotararea Consiliului Local nr. 235/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Lumina, judetul Constanta.

HCL 235-2017[pdf]
HCL 255/2018 [pdf]

Print Friendly, PDF & Email