Guvernul României a adoptat Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

Normele au fost dezvoltate de trei ministere – Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Educației, grupul de lucru fiind moderat de Cancelaria Primului Ministru – cu participarea permanentă a reprezentanților OvidiuRo, inițiatorii prioiectului și s-au aflat în procedură de consultare publică timp de 10 zile, în perioada 5 -14 ianuarie 2016.

Legea nr. 248/2015 sau Legea „Fiecare Copil la Grădiniță” (FCG) răspunde obiectivelor cu privire la reducerea abandonului școlar (la 11.3%) și a sărăciei și inechității sociale ce derivă din Strategia Europa 2020. În 2014, rata abandonului școlar în România ajunsese la 18.5% și se estimează că în prezent doar unul din trei copii săraci beneficiază de educație timpurie.

Legea nr. 248/2015 – votată în Parlamentul României și promulgată de Președinte în octombrie 2015 – încurajează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură) și este condiționat de prezența zilnică a celor mici. Potrivit Ministerului Muncii, mai mult de 111.000 de copii sunt eligibili pentru a primi tichetul social pentru grădiniță începând cu această primăvară.

Programul de interes național reglementat prin această lege preia mecanismul central al programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță, gândit în special pentru zonele rurale extrem de sărace și implementat, începând cu 2010, de Asociația OvidiuRo în parteneriat cu Ministerul Educației. Timp de 5 ani, OvidiuRo a implementat programul pilot cu finanțare privată și prin voluntariat. Începând cu 15 februarie 2016, finanțarea tichetelor sociale pentru grădiniță este acoperită de la bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, iar responsabilitatea implementării programului revine primarilor și directorilor de școală.

Conform normelor metodologice, pentru anul școlar 2015 – 2016, prezența se va nota începând cu data de 15 februarie 2016, respectiv începutul semestrului II.

Pentru anul scolar 2015-2016, cererile, insotite de documentele justificative, se depun pana la data de 30 aprilie 2016.

DOCUMENTE ATASATE:

Legea-248-28-Oct-2015-Forma-Promulgata [pdf]

HG-nr.-15_2016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-L248_2015-si-a-procedurii-de-acordare-TSG [PDF]

Ghid implementare program [PDF]

Cerere pentru acordare stimulent educational [PDF]

Print Friendly, PDF & Email