Informatii depunere cereri sprijin conform Legii 226/2021 – consumatori vurnerabili [2022-2023]

Precizări privind modul de aplicare a Legii nr. 226/2021 şi a H.G. nr. 1073/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Ca urmare a adresei transmisă de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța vă informăm faptul că nu au intervenit modificări în cuprinsul actelor normative față de prevederile legale de anul trecut.

Informații utile

[citeste]

Infomații depunere dosar pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței 2021-2022

Primăria Comunei Lumina anunță cetățenii că în data de 11 octombrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și ținând cont de … [citeste]