Licitatie ANCPI pentru programul de inregistrare in Sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara

Avand in vedere ca UAT LUMINA este cuprinsa in lista unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural in care se vor desfarusra lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor, care vor beneficia de finantare prind fonduri europene structurale si de investitii in cadrul axei prioritare 11 a POR 2014-2020, aprobata potrivit Ordinului emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene, … [citeste]