Anunt oferte studiu de impact infiintare cimitir

Primaria comunei Lumina invita operatorii economici interesati sa depuna oferte in vederea achizitionarii de catrea autoritatea contractanta a urmatorului serviciu : “Studiu de evaluare a impactului asupra mediului si elaborarea aportului asupra impactului de mediu pentru proiectul Infiintare cimitir in intravilanul comunei lumina – zona servicii gospodarie”.

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati documentul atasat:

Anunt intocmire studiu de impact mediu pentru cimitir [PDF] Citeste

Anunt oferte sala sport tip scolar

Primaria Comunei Lumina anunta lansarea sesiunii de depunere de oferte in vederea achizitionarii directe de “Servicii Elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea unei sali de sport tip scolar in localitatea Lumina, in incinta scolii gimnaziale din Str. Pelican, comuna Lumina, judetul Constanta”.

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati documentul atasat:

Anunt 8953 [PDF] Citeste

Anunt colectiv debitori 28.04.2014

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de
comunicare prevazute la art. 44 alin. 1, 2 ,21 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele: Mina Alina, consilier juridic -Compartiment Juridic, Şoiam Georgiana, consilier juridic- Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector – Compartiment Informare Cetăţeni, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 22 şi 3 in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 28.04.2014, concomitent la sediul Primariei comunei Lumina şi pe pagina de Internet www.primaria-lumina.ro, anunţul nr. 4357 din 28/04/2014.

Anunt colectiv debitori 28.04.2014 [PDF] Citeste