Informatii depunere cereri sprijin conform Legii 226/2021 – consumatori vurnerabili [2022-2023]

Precizări privind modul de aplicare a Legii nr. 226/2021 şi a H.G. nr. 1073/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Ca urmare a adresei transmisă de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța vă informăm faptul că nu au intervenit modificări în cuprinsul actelor normative față de prevederile legale de anul trecut.

Informații utile

[citeste]

Informatii cu privire la intocmirea planului de activitati sezoniere beneficiari Legea 416/2001

Va aducem la cunostinta faptul ca, in baza dispozitiilor Legii nr. 192/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza comunei Lumina, pot depune solicitare pentru desfasurarea activitatilor sezoniere de catre beneficiarii de ajutor social, la … [citeste]

Tehnologie Asistivă persoane cu dizabilitati

Ministerul Afacerilor Interne anunță că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează proiectul ‘Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 — Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3,1. … [citeste]

Tichete sociale pentru preșcolarii si școlarii defavorizați

Primăria Comunei Lumina aduce la cunoștiința familiilor devaforizate, că se pot depune cereri pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional destinat copiiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020.

Potrivit legii, beneficiază de tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional:

  1. copiii cei mai
[citeste]