DGASPC organizează cursuri formare profesională pentru tineri

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța derulează PROIECTULUI MAI IMPLICAT! MAI INTEGRAT!”, cod SMIS 129360, Activitatea 6.2. – Formarea profesională a tinerilor proveniți din Casele de Tip familial şi din comunitate”, având ca rezultat 110 tineri din Casele de Tip Familial și din comunitate formați profesional în diverse ocupaţii”.

Prin proiect Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanța își propune formarea profesională a copiilor/tinerilor în următoarele calificări:

 • ajutor bucătar, – femeie de serviciu,
 • operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție,
 • îngrijitor spații verzi,
 • frizer,
 • lucrător operativ pentru autocompactoare,
 • lucrător utilaje specializate pentru salubrizare,
 • lucrător room-service hotel, etc.

Precizăm că copiii/tinerii identificați trebuie să se afle în situație de risc social din cauza lipsei unui sprijin din partea familiei și a comunității din care fac parte. Accesul copiilor/tinerilor la curs se va face în funcție de nivelul studiilor absolvite şi îndeplinirea condițiilor legale ale Autorității Naționale pentru Calificări.

Urmare celor de mai sus copii/tinerii din localitatea Lumina care doresc să se formeze profesional și să dobândească competețe minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă , pot apela și  numerele de telefon 0241/488.659, 0723.313.669 persoană de contact doamna Sporea Maria – Expert Grup Tintă, telefonic, de luni până joi – orele 8.00-16.30 și vineri orele 8.00-14.00 sau prin cerere scrisă pe adresa de email: office@dgaspc-ct.ro.

Proiectul Forneets sprijina tinerii necalificati si fara ocupatie

Fundația Lumina și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman anunta ca a fost lansat proiectul Forneets al carui obiectiv general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe a minimum 371 tineri NEET’s, șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, având reședința în regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, în vederea creșterii ocupării acestora, dar și a promovării unei ocupări sustenabile și de calitate.

Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor si/sau direcțiilor de acțiune specifice ale apelului de proiecte si ale altor documente programatice relevante, generând astfel efecte pozitive la nivelul GT vizat în baza ofertei furnizate prin resursele alocate proiectului in vederea aplicării masurilor de stimulare a ocupării propuse pentru atingerea indicatorilor și rezultatelor estimate.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Obiectivul specific 1 (OS1) al proiectului îl constituie conceperea, organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupate și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către Serviciile Publice de Ocupare (n.a. Agentiile de Ocupare a Forței de munca) pentru înregistrare și profilare sau în vederea propunerii acestora spre selectare și integrare în grupul țintă al proiectului.
 2. Obiectivul specific 2 (OS2) al proiectului îl constituie organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților pentru membrii grupului țintă doritori, în vederea optimizării premiselor de ocupare a acestora.
 3. Obiectivul specific 3 (OS3) al proiectului îl constituie acordarea de sprijin pentru minimum 20 de persoane din grupul țintă, prin furnizarea de servicii antreprenoriale personalizate în vederea înființării a minimum 9 noi afaceri și acordării a minimum 9 subvenții (micro-granturi).
 4. Obiectivul specific 4 (OS4) al proiectului îl constituie furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării / medierea muncii, pentru membrii grupului țintă.
forneets_brosura_2_fold

Persoanele interesate pentru inregistrarea in acest program au nevoie de o serie de documente necesare:

 • copie act de idenitate
 • dovada inregistrarii la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
 • Certificat de casatorie (daca este cazul)
 • certificat de nastere
 • declaratie de angajament
 • declaratie de consimtamant pentru utilizarea datelor personale
 • diploma de absolvire scoala generala

Informatii se pot obtine de pe pagina de internet www.forneets.lumina.org si la adresa de e-mail forneets@lumina.org

Fundația Lumina Instituții de Învățământ, cea care implementeaza acest proiect, a luat ființă în anul 2001 prin încheierea judecătorească nr. 87/P2001 din 15.06.2001, fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr.12/2001 şi având drept obiectiv principal activitățile de învățământ la toate nivelurile din arhitectura structurală a sistemului de învățământ românesc.

Pentru date de contact ale acesteia consultati aceasta pagina.