In atentia solicitantilor de carnete de rentier

DOCUMENTE CARE SE PREZINTA LA VIZAREA CARNETULUI DE RENTIER PENTRU ANUL 2018

– CARNETUL DE RENTIER AGRICOL
– ACT DE IDENTITATE AL RENTIERULUI (BI/CI) IN ORIGINAL (daca rentierul se prezinta personal)
– PROCURA/CURATELA IN ORIGINAL INSOTITA DE ACTUL DE IDENTITATE IN ORIGINAL AL IMPUTERNICITULUI SI COPIA ACTULUI DE IDENTITATE AL RENTIERULUI
– DECIZIA, IN ORIGINAL, DE LA COMISIA MEDICALA CARE … [citeste]