Informații cu privire la oficierea căsătoriei

Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori reședința unul dintre viitorii soți sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unității administrativ-teritoriale respective.

Căsătoria se poate încheia și în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, … [citeste]