Anunt concesionare teren Strada Stefan cel Mare, lot 1

1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care … [citeste]

Anunt concesionare teren Parcela A314/2/6, lot 2

1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care … [citeste]

Anunt concesionare teren str. Prelungirea Iuliu Maniu nr. 31H

1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care … [citeste]

Anunt concesionare teren str. Prelungirea Iuliu Maniu nr. 31F

1.Informații generale privind concedentul , in special denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email ale persoanei de contact:
Comuna Lumina , Comuna Lumina , Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta , telefon 0241/251828, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807
2. Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si identificarea bunului care … [citeste]

Anunt licitatie concesionare pășune

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Lumina, cu sediul in comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon 0241/251.828, fax 0241/ 251.744, e-mail: primarialumina@yahoo.com, cod fiscal 4671807.
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează … [citeste]