Curs „Dobândirea competenţelor antreprenoriale”

afiscurscompetentePRIMĂRIA COMUNEI LUMINA, beneficiar al proiectului ”Dezvoltarea durabilă a pieţei muncii din mediul rural, prin facilitarea accesului la ocupare” ID 86892, având ca obiectiv general: integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta pe raza teritoriala a comunei Lumina, prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere si formare, destinat persoanelor ocupate in agricultura de … [citeste]