Anunt achizitie publica de servicii de formare profesională

antetue

Anunt achizitie publica prin aplicarea Procedurii proprii nr. 2020/28.02.2014, conform Anexei nr. 2B din O.U.G.  nr. 34/2006 pentru achizitia serviciilor de formare profesională  pentru cursurile de ”Administrator de reţea de calculatoare”,”Operator Introducere si Validare şi Prelucrare Date”, ”Comunicare”,”Baby-sitter”(LOT I)  în cadrul proiectului  „Dezvoltarea Durabilă a Pieţei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare” POSDRU/110/5.2/G/86892

 

In vederea implementarii activitatilor … [citeste]

Curs „Dobândirea competenţelor antreprenoriale”

afiscurscompetentePRIMĂRIA COMUNEI LUMINA, beneficiar al proiectului ”Dezvoltarea durabilă a pieţei muncii din mediul rural, prin facilitarea accesului la ocupare” ID 86892, având ca obiectiv general: integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta pe raza teritoriala a comunei Lumina, prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere si formare, destinat persoanelor ocupate in agricultura de … [citeste]