Anunţ colectiv privind comunicarea prin publicitate debitori

Intrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin.  1, 2 , 21  din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatele:    Mina Alina, consilier juridic Compartiment Juridic/Executare Silită, Şoiam Georgiana, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, referent … [citeste]