Documente necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare [Actualizare]

In atentia persoanelor ce doresc sa obtina autorizatia de functionare:

Actele necesare pentru eliberare autorizatie de functionare:

  • certificat de inregistrare – CUI
  • Certificat constatator al punctului de lucru
  • Dovada spatiului (contract inchiriere, contract comodat, etc.)
  • Dovada de la Compartimentul Taxe si Impozite ca sunt achitate taxele si impozitele la zi si ca spatiul este declarat nerezidential
  • Referat de la compartiment Situatii de Urgenta din cadrul Primariei privind amenajarea spatiului (pentru spatii mai mari sau egale cu 600 mp se va depune aviz ISU);
  • Avizele necesare desfasurarii activitatii.
  • Raportul de evaluare al cladirii (spatiul comercial unde se desfasoara activitatea) care se face o data la 3 ani.
  • Contract de gunoi incheiat cu Serviciul Public de Salubrizare
  • Dovada platii pentru: taxa de autorizatie de functionare, taxa program de functionare, taxa firma

Documentele se depun la Registratura Primariei Comunei Lumina.

Citeste