Documente necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare [Actualizare]

In atentia persoanelor ce doresc sa obtina autorizatia de functionare:

Actele necesare pentru eliberare autorizatie de functionare:

  • certificat de inregistrare – CUI
  • Certificat constatator al punctului de lucru
  • Dovada spatiului (contract inchiriere, contract comodat, etc.)
  • Dovada de la Compartimentul Taxe si Impozite ca sunt achitate taxele si impozitele la zi si ca spatiul este declarat nerezidential
  • Referat de la compartiment
[citeste]