Acte necesare in vederea incadrarii in grad de handicap copil

Prin prezenta, pentru a facilita accesul la serviciile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, vă facem cunoscut necesarul de acte pentru întocmirea dosarului de încadrare într-un grad de handicap pentru minori precum și programul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilități:

ACTE NECESARE INTOCMIRII DORARULUI DE HANDICAP:

  1. CERTIFICAT MEDICALîn ORIGINAL – eliberat de Medicul specialist
[citeste]