Anunt licitatie concesionare pășune

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Lumina, cu sediul in comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon 0241/251.828, fax 0241/ 251.744, e-mail: primarialumina@yahoo.com, cod fiscal 4671807.
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează … [citeste]

pasune

Licitație publică cu strigare inchiriere pășune

Urmare a finalizarii etapei de atribuire directa a pasunii in cadrul careia au fost atribuite in inchiriere 85 ha, din totalul de 151.0871 ha pasune,  U.A.T. Lumina,  județul Constanta anunță scoaterea la licitatie publica cu strigare a suprafetei de 66.04 ha – pasune ,   ce va scoasa la licitatie

Inchirierea  va avea loc pentru o perioadă de 7 ani … [citeste]