AVIZ pentru Planul urbanistic zonal pentru P.U.Z.-SERVICII DEPOZITARE, MICA INDUSTRIE, COMUNA LUMINA, IE 107722, 108279

Ca urmare a cererii adresate de BELU IULIAN VIRGIL, BELU TANIA ELENA, DAVID ILIANA, cu domiciliul/sediul in judetul CONSTANTA, municipiul/orasul/comuna CONSTANTA, str. UNIRII, nr. 70, bi. D, sc. E, et. 3, ap. 67, inregistrata la nr. 25650/29.11.2023, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite urmatorul: AVIZ Nr. 2 … [citeste]