Regulament

Extras din Codul Admistrativ, aprobat de OUG 57/2019

Constituirea consiliului local

Articolul 111 – Structura consiliului local

Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Articolul 112 – Numărul de consilieri locali

(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor [citeste]