Anunț concesionare loturi de teren intravilan str. Mihai Viteazu

1.Informații generale privind concedentul , in special  denumirea, codul fiscal , adresa , numarul de telefon , telefax si/ sau adresa de email  ale persoanei de contact:

Comuna Lumina   , Comuna  Lumina Strada Mare, nr.170 , Judetul Constanta  , telefon / fax 0241/251828, 0241/251744, e-mail primarialumina@yahoo.com, Cod fiscal 4671807

2.Informații generale privind obiectul concesionarii, in special descrierea si [citeste]

Anunt licitatie concesionare teren

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Lumina , comuna Lumina, strada Mare, nr. 170, județul Constanta, telefon/fax  0241/251828, 0241/ 251744, e-mail: primarialumina@yahoo.com .cod fiscal 4671807

  1. Informaţii generale privind obiectul concesionarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren intravilan [citeste]

licitatie

Anunturi licitatie concesionare terenuri intravilane Lumina

Comuna Lumina, Judetul Constanta,  CIF 4671807, strada Mare, nr. 170, Lumina, judetul Constanta,  telefon 0241251828, fax 0241251744, e-mail primarialumina@yahoo.com, concesioneaza prin licitatie publica  mai multe terenuri intravilane aflate in proprietatea privata a comunei.

  • teren intravilan, din proprietatea privata a comunei,  in suprafata de 253 mp, str. Crizantemelor, nr. 14 C, Lumina, jud. Constanta, in scopul – acces auto si
[citeste]