Informatii cu privire la intocmirea planului de activitati sezoniere beneficiari Legea 416/2001

Va aducem la cunostinta faptul ca, in baza dispozitiilor Legii nr. 192/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza comunei Lumina, pot depune solicitare pentru desfasurarea activitatilor sezoniere de catre beneficiarii de ajutor social, la … [citeste]

Modificari legislative referitoare la obligatiile beneficiarilor de Alocatie de Sustinere a Familiei sau Ajutor Social

In atentia beneficiarilor de beneficii sociale, respectiv Alocatie de Sustinere a Familiei sau Ajutor Social. Urmare a modificarilor aduse de Legea 166/2012 de modificare a unor prevederi legislative cuprinse in Legea 277/2010 privind acordarea Alocatiei de sustinere a Familiei si Legea 416/2001, de acordare a Venitului minim garantat, va aducem la cunostiinta ca au fost operate modificari in ceea ce … [citeste]

Acte necesare pentru dosarele de Ajutor social, Legea 416/2001

– Cerere si declaratie pe propria raspundere (Formular)
– Copii carte/buletin de identitate pentru membrii familiei ce au peste 14 ani
– Copii certificate de nastere copii sub 14 ani
– Copie certificat de casatorie
– Copie Livret de familie
– Adeverinte de venit/salariu/cupon pensie/cupon alocatie/somaj etc
– Adeverinta Trezorerie Navodari privind veniturile realizate/nu are venituri
– Adeverinta de la … [citeste]