In temeiul dispozitiilor Htararii Consiliului Judetean Constanta nr. 223/23.08.2008 se instituie taxa de utilizare a drumurilor judetene, in scopul asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile judetene.

Taxa este datorata de persoanele fizice si juridice care detin/utilizeaza autovehicule de transport marfa si/sau persoane, pentru utlizarea de drumuri judetene.

Taxa este stabilita in functie de masa totala maxima autorizata pentru autovehiculele destinate transportului de marfa, si in functie de capacitatea autovehicului, pentru  autovehiculele destinate transportului de persoane.

Conducatorii autovehiculelor de marfa si de persoane au obligatia de a opri la punctele permanente de taxare si eliberare a documentelor pentru obtinerea autorizatiilor zilnice, iar pentru obtinerea autorizatiilor lunare si sau anuale persoanele interesate se vor adresa Serviciului de Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Judetean Constanta sau punctele autorizate.

Contravaloarea taxei poate fi achitat in numerar sau cu ordin de plata.

In vederea eliberarii autorizatiei de circulatie, solicitantul va inainta o cerere tip la care va anexa urmatoarele documente, in copie:

– actul de identitate/certificatul de inmatriculare al societatii;

– certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a mijlocului de transport;

– alte documente relevante.

Constituie contraventie si se sanctioneaza cuamenda cuprinsa intre 1.500 si 2.500 lei sustragerea de la plata taxei.

Extras din HCJ 223/13.08.2008

Print Friendly, PDF & Email