Ministerul Afacerilor Interne anunță că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează proiectul ‘Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 — Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3,1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani)/ persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel reduc de educatie.

În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilități pot achiziționa tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în valoare de aproximativ 5000 euro.

În vederea informării persoanelor ce fac obiectul acestei măsuri de sprijin, vă punem la dispoziție materialele anexate.

Informații suplimentare referitoare la Proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilităti” – cod MySMIS 130164 despre pot fi găsite accesand site-ul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții – secțiunea tehnologia-asistivă.

Print Friendly, PDF & Email