Primăria Comunei Lumina aduce la cunoștiința familiilor devaforizate, că se pot depune cereri pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional destinat copiiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020.

Potrivit legii, beneficiază de tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional:

 1. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar – copii preșcolari înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;
 2. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial – copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (în prezent 1115 lei/membru familie);

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru destinatarii finali este de 500 lei/an școlar.

Destinatarii finali sunt:

 1. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;
 2. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;
 3. copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.

Pentru mai multe detalii, persoanele eligibile se vor prezenta la sediul instituției Primăriei Comunei Lumina, compartimentul Asistență Socială, unde vor depune o cerere, însoțită de o serie de documente:

 1. CERERE–DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL (Descarca PDF)
 2. Dovada înscrierii la grădiniță/actul doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat, primar/gimnazial, la cursuri de zi – adeverința eliberată de unitatea de învățământ în original;
 3. Certificatele de naștere ale copiilor – original și copii xerox;
 4. Sctele de identitate ale părinților/tutorelui/reprezentantului legal – original și copii xerox;
 5. Certificatul de căsătorie – original și copie xerox;
 6. După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei – original și copii xerox.

Nu este necesar momentan depunerea de documente doveditoare ale veniturilor, această procedură urmând să fie efectuată ulterior sau prin verificarea de către angajații Primăriei în sistemul electronic ANAF.

Familiile beneficiare de Ajutor Social (VMG), Alocație de Susținere a Familiei și Tichete Sociale pentru Grădiniță se încadrează automat pentru acordarea acestor tichete sociale.

Programul de lucru al compartimentului Asistență Socială pentru primirea cererilor este cel afișat pe această pagină.

Pentru mai multe detalii vă puteți prezenta la sediul instituției Primăriei Comunei Lumina, sau puteți apela numărul de telefon 0241251828, compartiment Asistență Socială.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE 4 SEPTEMBRIE 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email