Documente necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare

In atentia persoanelor ce doresc sa obtina autorizatia de functionare:

  1. Certificat de inregistrare – CUI
  2. Certificat constatator al punctului de lucru
  3. Dovada spatiului(contract inchiriere,propietate,comodat,etc)
  • In cazul  incheierii oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor mobile , partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor

>>>    Citeste