Documente necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare [Actualizare]

In atentia persoanelor ce doresc sa obtina autorizatia de functionare:

Actele necesare pentru eliberare autorizatie de functionare:

  • certificat de inregistrare – CUI
  • Certificat constatator al punctului de lucru
  • Dovada spatiului (contract inchiriere, contract comodat, etc.)
  • Dovada de la Compartimentul Taxe si Impozite ca sunt achitate taxele si impozitele la zi si ca spatiul este declarat nerezidential
  • Referat de la compartiment Situatii de Urgenta din cadrul Primariei privind amenajarea spatiului (pentru spatii mai mari sau egale cu 600 mp se va depune aviz ISU);
  • Avizele necesare desfasurarii activitatii.
  • Raportul de evaluare al cladirii (spatiul comercial unde se desfasoara activitatea) care se face o data la 3 ani.
  • Contract de gunoi incheiat cu Serviciul Public de Salubrizare
  • Dovada platii pentru: taxa de autorizatie de functionare, taxa program de functionare, taxa firma

Documentele se depun la Registratura Primariei Comunei Lumina.

Citeste

Acte necesare in vederea incadrarii in grad de handicap copil

Prin prezenta, pentru a facilita accesul la serviciile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, vă facem cunoscut necesarul de acte pentru întocmirea dosarului de încadrare într-un grad de handicap pentru minori precum și programul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu dizabilități:

ACTE NECESARE INTOCMIRII DORARULUI DE HANDICAP:

  1. CERTIFICAT MEDICALîn ORIGINAL – eliberat de Medicul specialist din cadrul

Citeste

error: Nu aveti permisiuni !