Comuna Lumina a devenit prosumator și produce energie electrică cu ajutorul parcului de panouri fotovoltaice recent construit.

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Apelul 3.1 “Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile, parcul de panouri fotovoltaice asigură producţia de energie din resurse regenerabile, pentru utilizarea ei în sistemul administraţiei publice locale a UAT Lumina, respectiv clădiri publice şi iluminat public.

Astfel se reduc considerabil facturile lunare pe care UAT Lumina le achită pentru iluminatul public și energia electrică.