Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Lumina, din județul Constanța, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul intitulat "Renovare energetică moderată a clădirii publice C1 - Club de Vară" din localitatea Lumina, județul Constanța.

Obiectivele proiectului: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice oferite în comuna Lumina, județul Constanța.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, având o valoare totală de 1.136.688,84 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, cu data de început pe 15 februarie 2023 și data de finalizare pe 15 februarie 2025.