Subscrisa  COMUNA LUMINA, cu sediul în loc. Lumina, str. Mare, nr. 170, având cod fiscal 4671807,  reprezentată legal prin Primar – IOAN ROMAN, în calitate de CONCEDENT/PROPRIETAR

Avand in vedere ca procedura de notificare la domiciliul concesionarului/chiriasului, nu a putut fi dusa la indeplinire, titluarii contractelor de concesiune/chirie (active sau reziliate dar cu debite restante) fiind declarati mutati de la domiciliul declarat sau refuzand ridicarea corespondentei, se procedeaza la comunicarea actului administrativ prin publicarea pe pagina de internet a primariei, www.primaria-lumina.ro a anexei ce face parte din prezenta notificare.


Precizam ca în termen de 15 zile de la data publicarii prezentei, titularii contractelor de concesiune/chirie cu debite restante au obligatia de a se prezenta la sediul Primăriei Comunei Lumina pentru reglementarea situatiei terenului și  achitarea debitelor restante, reprezentând  REDEVENTA CONCESIUNE/CHIRIE TEREN, ce face obiectul contractului de concesiune/chire pe care il detin/l-au detinut.

În cazul în care nu se va da curs prezentei notificări se va proceda la rezilierea  contractului de concesiune/chirie şi/sau se va trece la aplicarea procedurilor legale în vederea recuperării debitelor restante.

DOCUMENTE ATASATE:

Notificare concesiuni plicuri returnate [pdf]

PLICURI RETURNATE [PDF]

Print Friendly, PDF & Email