Mirea Tatian

Mirea Tatian

Viceprimar

Data nasterii: 26.01.1951
Declaratie de avere:

Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi – viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală.