Unitatea Administrativ Teritoriala, Comuna Lumina, judet Constanta, in calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul S&G DOTĂRI ECHIPAMENTE COMUNA LUMINA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Numele beneficiarului și beneficiarii finali – UAT Comuna Lumina, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUMINA, GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “LUMINIȚA” LUMINA

Obiectivele proiectului: ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a Unităților conexe.”

Acesta este finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ iar valoarea totală a proiectului este de 2525781,36 LEI

Perioada de implemnetare este de 19 luni.

Data începerii și finalizării proiectului – 18.08.2023 – 31.12.2024

Codul proiectului: : F-PNRR-Dotari-2023-6339