Formular online depunere cerere eliberare certificat fiscal – persoane juridice

In aceasta pagina va punem la dispozitie un formular de CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL.

Aveti la dispozitie atat campurile in format online cat si posibilitatea de a descarca formularul tipizat pe care il puteti completa si apoi incarca in vederea trimiterii lui.

Va rugam sa urmariti cu atentie campurile precum si notele de subsol.

1 Step 1
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că la data prezentei cereri societăţii/instituţiei nu are alte modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la organul fiscal.


În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile societăţii/instituţiei pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările şi documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgenţă. 


În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situaţiei fiscale.

DESCARCARE FORMULAR TIP (VERSIUNE TIPIZATA) - optional

DESCARCATI MODELUL DE FORMULAR TIP IN VEDEREA COMPLETARII SI SEMNARII LUI:


ITL-010_Cerere_CAF_PF_2016 (Cerere eliberare certificat fiscal persoane fizice

INCARCARE CERERE COMPLETATA - optional

Dupa completarea formularului si semnarea acestuia va rugam sa il incarcati aici. 

VA RUGAM SA SCANATI DOCUMENTUL CU UN DISPOZITIV DEDICAT SAU CU APLICATIA ADOBE SCAN sau CamScanner

NU TRIMITETI POZE FACUTE CU TELEFONUL !

Atasare fisiere
Sunt acceptate fisiere jpg, pdf . Va recomandam folosirea de aplicatii de scanare precum Adobe Scan sau CamScanner.
Semnatura
(SEMNEAZA AICI)
Sterge semnatura
Acord prelucrare date
Atentie: Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal.

NOTA DE INFORMARE:

Certificatul de atestare fiscala este actul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare individualizate in titluri executorii, emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central competent.


Ordinul nr. 3654/2015 este actul normativ care reglementeaza procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala si continutul acestuia si al cererii de solicitare a documentului.


Alaturi de cerere, se depun:

  • - cerere tip, completată cu numărul de telefon; 
  • - copie C.I./B.I. și împuternicire pentru persoana delegată;
  • - copie certificat de înregistrare fiscală; 
  • - documente doveditoare ale realității contabile, precum balanța de verificare semnată și ștampilată.

Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre solicitant cererii sau adresei de eliberare a acestuia.

În situatia contribuabilului/platitorului supus unei inspectii fiscale si care solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala in scopul radierii din registrele in care a fost inregistrat, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, dupa caz.

Valabilitatea atestatului fiscal

Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat de persoana juridica interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. Π

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Formular online cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală – persoane fizice

In aceasta pagina va punem la dispozitie un formular de CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE Şl ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL.

Aveti la dispozitie atat campurile in format online cat si posibilitatea de a descarca formularul tipizat pe care il puteti completa si apoi incarca in vederea trimiterii lui.

1 Step 1
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE Şl ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
Informatii solicitant

solicit eliberarea unui certificat privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru rolul nominal unic nr.

fiindu-mi necesar la:

Notă: În cazul unor bunuri aflate în coproprietate, coproprietarul poate solicita distinct situaţia fiscală doar pentru cota de proprietate sau pentru întreg bunul cu evidenţierea tuturor coproprietarilor, respectiv a tuturor obligaţiilor de plată aferente bunului respectiv.

Date solicitate in certificatalege optiune
DESCARCARE FORMULAR TIP (VERSIUNE TIPIZATA) - optional

DESCARCATI MODELUL DE FORMULAR TIP IN VEDEREA COMPLETARII SI SEMNARII LUI:

INCARCARE CERERE COMPLETATA - optional

Dupa completarea formularului si semnarea acestuia va rugam sa il incarcati aici. 

VA RUGAM SA SCANATI DOCUMENTUL CU UN DISPOZITIV DEDICAT SAU CU APLICATIA ADOBE SCAN sau CamScanner

NU TRIMITETI POZE FACUTE CU TELEFONUL !

Atasare fisiere
Sunt acceptate fisiere jpg, pdf . Va recomandam folosirea de aplicatii de scanare precum Adobe Scan sau CamScanner.
Semnatura
(SEMNEAZA AICI)
Sterge semnatura
Acord prelucrare date

NOTA DE INFORMARE:

Certificatul de atestare fiscala este actul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare individualizate in titluri executorii, emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central competent.


Ordinul nr. 3654/2015 este actul normativ care reglementeaza procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala si continutul acestuia si al cererii de solicitare a documentului.


Alaturi de cerere, se depun:

  • actul de identitate, original si copie;
  • imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii.
  • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
  • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
  • imputernicire in original sau copie legalizata.

Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre solicitant cererii sau adresei de eliberare a acestuia.


În situatia contribuabilului/platitorului supus unei inspectii fiscale si care solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala in scopul radierii din registrele in care a fost inregistrat, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, dupa caz.


Valabilitatea atestatului fiscal

Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat de persoana juridica interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. În cazul persoanelor fizice care nu desfasoara activitati economice in mod independent sau nu exercita profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Formular online scoatere din evidenta mijloc auto – PF

In aceasta pagina aveti la dispozitie o declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport auto pentru persoane fizice. Completati formularul de mai jos si incarcati fisierele cerute.

1 Step 1
Informatii solicitant
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
DESCARCARE FORMULAR TIP

DESCARCATI MODELUL DE FORMULAR TIP IN VEDEREA COMPLETARII SI SEMNARII LUI:

INCARCARE CERERE COMPLETATA

Dupa completarea formularului si semnarea acestuia va rugam sa il incarcati aici. 

VA RUGAM SA SCANATI DOCUMENTUL CU UN DISPOZITIV DEDICAT SAU CU APLICATIA ADOBE SCAN sau CamScanner

NU TRIMITETI POZE FACUTE CU TELEFONUL !

Atasare fisiere
Sunt acceptate fisiere jpg, pdf, png sau docx. Va recomandam folosirea de aplicatii de scanare precum Adobe Scan sau CamScanner.
Date de identificare proprietar nou
Semnatura
(SEMNEAZA AICI)
Sterge semnatura
Acord prelucrare date
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Formular online declarare auto – persoane fizice

Prin intermediul acestui formular, persoanele fizice pot declara dobandirea unui autovehicul de pana în 12 tone. Toate campurile din formular sunt obligatorii.

1 Step 1
Informatii solicitant
DECLARARE AUTOVEHICUL PERSOANE FIZICE
DESCARCARE FORMULAR TIP

DESCARCATI MODELUL DE FORMULAR TIP IN VEDEREA COMPLETARII SI SEMNARII LUI:

ITL005_Auto_PF_2016 (Declaratie stabilire impozite auto persoane fizice)

INCARCARE CERERE COMPLETATA

Dupa completarea formularului si semnarea acestuia va rugam sa il incarcati aici. 

VA RUGAM SA SCANATI DOCUMENTUL CU UN DISPOZITIV DEDICAT SAU CU APLICATIA ADOBE SCAN sau CamScanner

NU TRIMITETI POZE FACUTE CU TELEFONUL !

Atasare fisiere
Sunt acceptate fisiere jpg, pdf, png sau docx. Va recomandam folosirea de aplicatii de scanare precum Adobe Scan sau CamScanner.
Semnatura
(SEMNEAZA AICI)
Sterge semnatura
Acord prelucrare date
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Cerere online aviz de functionare societati

In aceasta pagina puteti trimite online cererea de emitere a avizului de functionare pentru societati pe raza comunei Lumina. Va rugam sa cititi detaliile necesare si in aceasta pagina.

1 Step 1
CERERE OBTINERE AVIZ FUNCTIONARE

prin prezenta solicit eliberarea autorizatiei de functionare pentru unitatea situatata in:

Semnatura
(Semneaza aici)
Sterge semnatura
ATASARE DOCUMENTE

certificat de inregistrare – CUI

Certificat constatator al punctului de lucru

Dovada spatiului (contract inchiriere, contract comodat, etc.)

Referat de la compartiment Situatii de Urgenta din cadrul Primariei privind amenajarea spatiului (pentru spatii mai mari sau egale cu 600 mp se va depune aviz ISU);

Plan de evacuare si stingator

Avizele necesare desfasurarii activitatii

Pentru agentii economici care desfasoara activitatile de alimentatie publica se va depune aviz DSV.

Instiintare de plata Taxe si Impozite ca societatea are impozitele si taxele achitate la zi

Contract de gunoi incheiat cu Serviciul Public de Salubrizare

Dovada platii pentru autorizatie de functionare, taxa program de functionare, taxa de firma

Declaratie taxe si impozite a cladirii in care se desfasoara activitatea ca fiind nerezidentiala

Raport de evaluare al cladirii in care se desfasoara activitatea din 3 in 3 ani (pentru Taxe si Impozite)

DECLARATIE UNITATI ALIMENTATIE PUBLICA
DOWNLOAD:

Declaratie obtinere aviz [pdf]

Dupa completare si semnare o puteti incarca aici:

GDPR
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right