Primaria Comunei Lumina, cu sediul in strada Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, caută şofer necesar pentru deservirea microbuzului pentru transportul elevilor.

Personele interesate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

 1. Să fie cetăteni români cu domiciliul stabil în România
 2. Să aibă permis de conducere categoria ,,D1”
 3. Să nu fi suferit vreo condamnare
 4. Să aibă atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate
 5. Să îndeplinească conditiile medicale si psihologice necesare ocupării postului.

Candidații trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Curriculum vitae
 2. Copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate
 3. Copie xerox permis de conducere categoria ,,D1”
 4. Copie xerox atestat profesional pentru transportul public de persoane, categoria D1, în termen de valabilitate
 5. Fişa medicală
 6. Aviz psihologic, aviz medical eliberat de catre Comisia de Siguranta Transporturilor, fisa de aptitudini.
 7. Cazier judiciar
 8. Cazier auto
 9. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 10. Copie xerox după carnetul de muncă din care să rezulte vechimea ca sofer profesionist, sau adeverinta dupa caz,

Relatii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon 0241251828, Compartiment Resurse Umane sau la sediul Primăriei Lumina, str. Mare nr. 170, Lumina.

Print Friendly, PDF & Email