Primarul comunei Lumina cauta un numar de 3 (trei) voluntari in perioada 25 ianuarie – 25 aprilie 2021. Cei care sunt interesati sa traiasca timp de 3 luni experienta profesionala a unui inspector in Cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajare Teritoriu din cadrul Aparatului Propriu de specialitate al Primarului trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Conditii de de participare:

  • Student sau absolvent de studii superioare de specialitate
  • cunostinte de limba engleza nivel cel putin mediu
  • interesat (a) de a activa, lucra si invata in una din institutiile administratiei publice din Romania
  • disponibilitate de a activa in medie 2 ore pe zi, flexibil.

Selectia se va face de catre Compartimentul Resurse Umane din cadrul Aparatului Propriu de specialitate al Primarului pe baza CV-urilor primite.

CV-urile pot fi trimise pe adresa de mail primarialumina@yahoo.com pana la data de 22 ianuarie 2021, ora 23:59

Print Friendly, PDF & Email