sala de sedinte
 • 19/12/2023
 • 17:00
 • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile dispozitiile art. 133 alin 1 lit a, 134 alin 1 lit a alin 2 alin 3 alin 4, din OUG 57/2019 Codul Administrativ, se convoacă Consiliul local al comunei Lumina, Judeţul Constanţa, în şedinţă ordinara de lucru în data de 19.12.2023, ora 17,00 în Caminul Cultural / sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Lumina , cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica pentru apararea intereselor Consiliului Local Lumina, Primaria Com. Lumina, UAT Comuna Lumina prin Primar si Comisia Locala de Fond Funciar

initiator Primar Chiru Dumitru

2.Proiect de Hotarare Privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Com. Lumina

initiator Primar Chiru Dumitru

3.Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului de ingrijire la domiciliu din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind privind aprobare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului de Ambulanta Sociala din cadrul Com. de Asistenta Sociala

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind privind scaderea din evidenta analitica si plati a creantelor bugetare datorate bugetului local de persoane juridice radiate din Oficiul Registrului Comertului

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Com. Lumina , Jud. Constanta a unor suprafete de teren

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind completarea domeniului privat al comunei Lumina cu unele suprafete de teren

Initiator primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind atestare inventar domeniul public al comunei Lumina

Initiator primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind stabilire salarii de baza pentru functionari publici si personal contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului
 2. Proiect de Hotarare privind privind aprobarea rectificarii nr. 14 a bugetului local de venituri si cheltuieli

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca la localitatea de resedinta pentru perioada 01.10.2023-31.10.2023

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca la localitatea de resedinta pentru perioada 01.11.2023-30.11.2023

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul in suprafata de 300 mp, aflat in proprietatea privata a Com. Lumina, situat in str. Mircea cel Batran nr.65, Com. Lumina, Jud. Constanta

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul in suprafata de 300 mp, aflat in proprietatea privata a Com. Lumina, situat in str. Mircea cel Batran nr.83, Com. Lumina, Jud. Constanta

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul in suprafata de 300 mp, aflat in proprietatea privata a Com. Lumina, situat in str. Mircea cel Batran nr.75, Com. Lumina, Jud. Constanta

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unui imobil- teren in suprafata de 135 mp aflat in proprietatea privata a Comunei Lumina , str. Mare nr.192A, Com. Lumina, Jud. Constanta

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unui imobil- teren in suprafata de 767 mp aflat in proprietatea privata a Comunei Lumina , str. Nichita Stanescu nr.2, Sat Sibioara, Com. Lumina, Jud. Constanta

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul in suprafata de 300 mp, aflat in proprietatea privata a Com. Lumina, situat in str. Mircea cel Batran nr.67, Com. Lumina, Jud. Constanta

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul in suprafata de 300 mp, aflat in proprietatea privata a Com. Lumina, situat in str. Carol I nr.9, Com. Lumina, Jud. Constanta

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii directe pentru terenul in suprafata de 300 mp, aflat in proprietatea privata a Com. Lumina, situat in str. Crinului nr. 2, Com. Lumina, Jud. Constanta

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobare concesionare prin licitatie publica a terenului aflat in domeniul privat al Comunei Lumina, in supr de 1127 mp, str Mihai Eminescu nr. 1 , Sat Sibioara, avand nr. cadastral 108212

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobarea concesionare prin licitatie publica a terenului aflat in domeniul privat al comunei, situat in Lumina, in supr de 300 mp, str Mihai Viteazu nr. 20( Lot 145), avand nr. cadastral 108824

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobare concesionare prin licitatie publica a terenului aflat in domeniul privat al comunei, situat in Lumina, in supr de 300 mp, str Mihai Viteazu nr. 78 ( Lot 86), avand nr. cadastral 108835

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobare concesionare prin licitatie publica a terenului aflat in domeniul privat al comunei, situat in Lumina, in supr de 300 mp, str Mihai Viteazu nr. 68( Lot 91), avand nr. cadastral 108834

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobare concesionare prin licitatie publica a terenului aflat in domeniul privat al comunei, situat in Lumina, in supr de 387 mp, str Morii nr. 79 A( Lot 26), avand nr. cadastral 103513

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobare raport de evaluare privind pret pornire la licitatie teren intravilan str g. Enescu nr. 38A, 154 mp

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind aprobare raport de evaluare privind pret pornire la licitatie teren intravilan str Linistei nr. 2, 100 mp , sat Oituz

initiator Primar Chiru Dumitru

 

 

puncte suplimentare

 1. Proiect de Hotarare privind activitatile Serviciului de Salubrizare

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind modificarea art 1 din HCL 248/28.11.2023 privind suspendarea activitatii S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L.

initiator Primar Chiru Dumitru

 1. Proiect de Hotarare privind completarea si modificarea HCL 67/26.04.2023 si HCL 243/2023 privind valorile impozabile , impozitele si taxele locale, si alte taxe assimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in Comuna Lumina

initiator Primar Chiru Dumitru

Print Friendly, PDF & Email