Urmare a indelungi eforturi a autoritatilor locale, Primaria Comunei Lumina a reusit sa obtina acordul pentru finantarea proiectului „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in localitatea Lumina, judetul Constanta.”

Proiectul, in valoare de 23.482.373 RON (6.884.913 Euro), a fost depus la Ministerul Mediului Mediului si Dezvoltarii Durabile, fiind aprobat prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40 din 9 august 2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 904/2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ – teritoriale, care se vor executa în perioada 2007-2012 şi a Hotărârii Consiliului Local nr 63 din 28.06.2007 de aprobare a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in localitatea Lumina.

Proiectul face parte dintr-un proiect mai amplu si cu o valoare mai mare in care sunt implicati atat Primaria Lumina cat si Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta care si-a exprimat intentia de a finanta si lucrarile in zonele neacoperite de proiectul depus de Primaria Lumina, astfel sistemul de canalizare va acoperi toate strazile din localitatea Lumina. Proiectul R.A.J.A presupune lucrari de extindere retea de canalizare pe o distanta de 5.5 km si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa pe strazile Narciselor, Morii si Navodari.

Dupa finalizarea proiectului primariei si consiliului local si RAJA Constanta, locuitorii comunei Lumina vor beneficia de un sistem de canalizare de 31.765 ml precum si de o statie de pompare de putere mai mare care va trimite apele uzate catre Statia de Pompare de mare capacitate de la Navodari.

Lucrarile programului „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in localitatea Lumina, judetul Constanta, depus de Primaria Lumina, presuspun printre altele introducerea unui sistem de colectoare menajere pe o distanta de 26265 ml precum si conducte de refulare pe o distanta de 6400ml. De asemenea se are in vedere si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa de pe strada Morii.

Urmare a semnarii Conventiei cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, in luna noiembrie 2008, Primaria Comunei Lumina a demarat procedura de achizitie pentru lucrarile de proiectare tehnica a acestui proiect.

Print Friendly, PDF & Email