Având în vedere prevederile art.3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.117 H din 10.05.2024 privind aplicarea unitară a art.2 alineatele 5,6 și 12 -14 și a art.3 din OUG nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secțiilor de votare, republicată Procesul verbal nr. 13 din data de 22.05.2024 privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 si a locțiitorilor acestora Cererea de înlocuire depusa de doamna COSTACHE LAURA înregistrată sub nr. 108/21.05.2024
însoțită de documentele justificative.

În temeiul prevederilor art. 9 din REGULAMENTUL de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentrualegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1H/20.03.2024

DOC05_22_24162638
Print Friendly, PDF & Email