Facilități pentru proprietarii de imobile care execută pe cheltuială proprie lucrări de creștere performanță energetică

Având în vedere prevederile  art. 456 alin.(2) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare,  care prevede:

“ h1)clădirile noi sau reabilitate, cu destinaţia de locuinţă, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a [citeste]