Informare cu privire la asigurarea transparentei veniturilor salariale [update]

In aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din functii publice, redam in documentul atasat datele prevazute de norma legala anterior mentionata, pentru data de 30.09.2019.

Document atasat:
Informare salarii institutie la 30 septembrie 2019 [PDF]
HCL 3/2020 – stabilire salarii de baza functionari publici si personal contractual Citeste

Anunt depunere oferte achizitie directa tonere si cartuse imprimante

COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe pentru atribuirea contractului de achizitie publică de furnizare , vă invită să participaţi la achiziţia de produse, obiectul contractului: produse tonere şi cartuse pentru imprimante şi fotocopiatoare din cadrul Primariei comunei Lumina.

Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Tonere si cartuse pentru Primăria comunei Lumina, conform anunţ publicitar nr. 14867/23.09.2019, cod CPV 30125100-2 Cartuse de toner (Rev. 2).

Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 27.09.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare.

Pentru mai multe detalii va rugam sa descarcati fisierul atasat:

Documenatie de atribuire achizitie tonere si cartuse [pdf] Citeste

Anunt selectie oferte contract achizitie publica directa produse papetarie

In conformitate cu anuntul nr. 14741/20.089.2019, UAT COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, anunta demararea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică de furnizare produse:

Produse de papetărie si birotică pentru Primaria comunei Lumina

Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul documentației de atribuire într-o poziție purtând numele: ”Produse de papetărie şi birotică pentru Primăria comunei Lumina, conform anunţ publicitar nr. 14741/20.089.2019, cod CPV 30192700-8 Papetărie (Rev. 2)”.

Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite (incluzând denumirea comercială a produselor, producătorul, dar și preţuri unitare) și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.

Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 25.09.2019,

Citeste

Anunt depunere oferte achizitie directa “Servicii elaborare analiza de risc la securitatea fizica”

UAT comuna Lumina – Primăria comunei Lumina este interesată să achiziționeze Servicii de efectuare analiza de risc la securitatea fizica privind paza oboectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor la UAT Comuna Lumina si elaborare plan paza comunala UAT comuna Lumina.

Persoanele juridice interesate sunt rugate sa depuna oferte in vederea atribuirii contractului până la data de 24.09.2019, ora 15.00.

Pentru detalii complete va rugam sa descarcati urmatoarele fisiere atasate:
Documentatie de atribuire servicii de elaborare plan analiza risc[pdf]
formulare oferte plan paza [doc] Citeste