Comuna Lumina, cu sediul in str. Mare, nr. 170, comuna Lumina, jud. Constanta, tel 0241251828, fax 0241/ 251744, e-mail primarialumina@yahoo.com, anunta intentia de achizitia unor imobile terenuri libere de sarcini si fara constructii, necesare extinderii Cimitirului Oituz din Sat Oituz.

Persoanele juridice si persoanele fizice romane sau straine care detin in proprietate terenuri in zona situata in imediata vecinatate/ limitrof Cimitirului Oituz de pe str. Linistii, nr. 27 A, care intrunesc conditiile de eligibilitate pot sa obtina caietul de sarcini de la Primaria Comunei Lumina, Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat, in mod gratuit.

Ofertele de vanzare ale proprietarilor de terenuri insotite de documentele solicitate prin caietul de sarcini se vor transmite prin posta sau se vor depune la registratura Primariei Lumina, pana cel tarziu la data de 25.10.2019, ora 12:00

Alte informatii se pot obtine de la Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat sau tel 0241/251828 interior 15.

Document atasat:
Anunt achizitie imobil oituz [pdf]

Print Friendly, PDF & Email