In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul local al Comunei Lumina  organizeaza selectie de oferte

privind  atribuirea contractului de servicii de lucrari de specialitate  in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei:

MASURATORI TOPOGRAFICE, INTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALA  SI INTABULARE DRUMURI COMUNALE SI PLANURI SITUATIE

cod CPV 71351810-4

Sursele de finantare ale  contractului de achizitie de servicii se vor suporta din bugetul local .

Oferta se va redactata in limba romana ,va contine datele de identificare  si va fi insotita de documente justificative privind eligibilitatea , dovada  inregistrarii ca persoana juridica,  CERTIFICAT DE AUTORIZARE PENTRU EXECUTARE LUCRARI DE SPECIALITATE DIN DOMENIILE CADASTRULUI,GEODEZIEI SI CARTOGRAFIE

Relatii la numarul de telefon este 024251828.

Print Friendly, PDF & Email