Subiect: Asigurarea conditiilor normale de functionare a obiectivelor SEN din patrimoniul CNTEE Transelectrica SA, aflate pe teritoriul judetului Constanta

Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, instiinteaza consiliile locale in vederea instruirii populatiei din judet referitor la interdictia de
a aprinde focuri în culoarele de trecere ale LEA, respectiv in vecinătatea statiilor electrice de transformare, sau in locuri din care focul s-ar putea extinde spre aceste obiective.

Obiectivele companiei aflate pe teritoriul judetului Constanta, pentru care sunt create zone de sigurantă sunt LEA 400KV Cernavodă-Gura lalomitei şi Cernavoda – Pelicanu, pentru care latimea culoarului de trecere este de 75 m, respectiv de o parte şi alta a axului acesteia la distantă de 37,5m.

Precizăm că, LEA din zonă, este obiectiv energetic care concură la buna funcționare a Sistemul Energetic National asigurând
-transportul energiei electrice produsă în centralele eoliene din zona Dobrogei şi a Baraganului şi in centrala nucleară de la Cernavoda la marele consumator, capitala
– interconectarea zonelor de retea din SEN, zona de sud cu zona de est a tări;
– distributia si alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și industriali din judetul lalomita si municipiul Slobozia.

Pentru o functionare normală a acestora sunt necesare asigurarea conditilor de sigurantă in exploatare, in conformitate cu prevederile LEE 123/2012 şi a codului Tehnic al RET

Cu stimă,
p.Director ST
Crinela Mihaela SBURLAN
Director Economic ST

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Lasă un răspuns