Comunitatea romă din comuna Lumina este destul de importantă, reprezentând aproximativ 2% din numărul de cetățeni ai acesteia. Multe persoane de etnie romă se confruntă totuși cu diverse probleme cum ar fi: prejudecăți, intoleranță, discriminare și excluziune socială în viața de zi cu zi.

Dreptul la educație sau accesul la servicii sociale și de sănătate sunt doar două drepturi fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ce recunoaște în mod explicit dreptul la securitate socială și la asistență socială. Un obstacol major în calea accesului multor romi la educație, serviciile sociale și de sănătate îl constituie lipsa de documente corespunzătoare, inclusiv certificate de naştere şi de căsătorie, acte de identitate, ceea ce face ca, de multe ori, romii să fie considerați o problemă pentru comunitate.

Comunicarea cu cetățenii de etnie romă este un aspect important pentru că permite autorităților să le aducă la cunoștiința acestora atât drepturile pe care le au sau cum pot primi sprijin pentru obținerea de acte sau documente de identitate.  În același timp acestora le sunt comunicate și obligațiile pe care le au cu privire la normele de conviețuire, circulația pe drumurile publice, creșterea de animale, aruncarea de deșeuri în locuri nepermise s.a.m.d.

Pentru că mulți dintre cetățenii de etnie romă nu au acces la mijloace de informare cu privire la respectarea legii sau dispoziții ale unor hotărâri de consiliu local, în cursul acestei săptămâni, membrii comunității au participat la întruniri cu reprezentanți ai autoriăților locale (primar, consilieri locali, reprzentanți ai Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne).

Participanților li s-a transmis faptul că pentru a circula pe drumurile publice cu atelaje (n.a. căruțe) trase de cai, este obligatoriu ca acestea să fie înregistrate la Primărie și că animalele (n.a caii) trebuie declarate în Registrul Agricol. Aceste atelaje nu pot circula pe Drumuri Europene (de exemplu), lucru ignorat de către unii dintre posesorii de căruțe.  Deplasarea pe drumurile publice urmează să fie atent monitorizată de reprezentanții ai Poliției Locale și Naționale urmând să fie efectuate controale. Cei care nu vor avea asupra lor documentele de inmatriculare ale atelajelor vor  fi pedepsiti cu amenda, la prima abatere, si cu confiscarea atelajului hipo, compus din cal si caruta, daca abaterea se va repeta.

Mai mult decât atât, persoanelor prezente la întrunire li s-a adus la cunoștiință faptul că este interzisă creșterea animalelor domestice pe domeniul public. De altfel, constituie contravenție pășunatul pe domeniul public și privat cât și lăsarea liberă a păsărilor și animalelor în afara zonelor destinate acestui scop, așa cum este prevăzut și în HCL 85/2015 .

De asemenea, constituie contravenție incurajarea sau facilitarea transportului de moloz, gunoaie, pământ nevegetal și alte materiale (pietre, mortar) cu atelaje, autovehicule, roabe și alte mijloace de transport, neapelând la societăți autorizate.

In altă ordine de idei, pentru a veni în sprijinul cetățenilor de etnie romă din comună, Primăria Comunei Lumina are din această lună un reprezentant care va avea ca sarcină să identifice nu doar problemele cu care se confrunta aceștia dar să le și comunice acestora obligatiile ce le revin din punct de vedere legal. Reprezentantul pentru cetățenii de etnie romă le va oferi sprijin acestora în probleme ce țin de depunerea de documente, campanii de informare la nivelul comunității legate de forța de muncă, informarea elevilor și părinților despre legislația din învățământul școlar, modalitățile de obținere a actelor de identitate și a celor de stare civilă, sănătate, conștientizarea civică pentru asumarea identității etnice și combaterea discriminării romilor s.a.m.d.

Autoritățile locale își propun să organizeze ocazional, sau ori de câte ori este nevoie, astfel de întruniri. Incluziunea socială este un element important dacă ne dorim ca toți cetățenii acestei comune să conviețuiască în armonie iar orice fel de neînțelegeri por fi evitate dacă există o bună comunicare.