Anunt colectiv debitori 397 din 16.01.2017

Întrucât actele administrative fiscale anexate anunţului nr. 397/16.01.2017, nu au putut fi comunicate prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările … [citeste]

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

 

Întrucât actele administrative fiscale anexate anunţului nr. 14666/19.10.2016, nu au putut fi comunicate prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu … [citeste]

Publicaţie de vânzare imobiliară, dosar de executare nr. 437/2015, str. Pescarilor nr. 32, lot 2

În vederea comunicări Publicaţiei de vânzare imobiliară din data de 05.09.2016, emisă de BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI – Stoica Constantin-Adrian şi Stoica Constantin Gabriela-Simona, în dosarul de executare silită nr. 437/2015, înregistrată în cadrul instituţiei noastre sub nr.12618 din data de 08.09.2016, privind vânzarea la licitaţie publică, pentru data de 27.09.2016, orele 11.00,  a imobilului , situat în sat Sibioara, … [citeste]