Pentru depunerea cererilor de acordare a dosarelor de idemnizatie de crestere a copilului este necesar sa se respecte urmatoarele instructiuni.

Termenul pentru depunerea dosarului este de 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal);

În cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe primăria în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării ( prin declarație pe propria răspundere, însoțita de decizia de reluare);

Actele se vor depune într-un dosar cu șină;

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor)

ACTE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI

1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte; [DESCARCA]
2. declarația tip a celuilalt părinte, privitoare la concediul de cel puțin o lună care i se cuvine, pe bază netransferabilă; [DESCARCA]
3. stagiul de cotizare de la Casa de Pensii(str.Decebal, nr.13, Constanța) pentru celălalt părinte;
4. buletin / carte de identitate pentru ambii părinți;
5. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
6. certificate de naștere ( pentru ceilalți copii, dacă este cazul);
7. certificat de căsătorie;
8. livret de familie;
9. adeverință eliberată de angajator(cu cele 24 luni anterior nașterii copilului); [Adeverinta-angajator-Anexa-2 NOUA 2021]
10. fișă de personal; [DESCARCA]
11. decizia de suspendare a activității conform Codului Muncii, art. 51, lit. a;
12. adeverință de venit cu veniturile realizate pe anul anterior nașterii copilului (fosta Fișă Fiscală);
13. adeverință din care să rezulte că solicitantul își continuă activitatea(stimulent);
14. adeverință de la unitatea de învățământ (cursuri de zi – dacă este cazul);
15. extras de cont(dacă este cazul);
16. notă informare; [ Nota informare OUG 111-2010]

Perioade asimilate ICC Stimulent

DOCUMENTELE SE DEPUN LA SEDIUL PRIMĂRIEI LUMINA, COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ, Insp. Adam Liliana

Numere de telefon: 0720003961
Program pentru depunerea dosarelor intre: 1 și 20 ale lunii;
Luni –  Miercuri – Joi : 08.00 – 16:00;  Marti : 8-18; Vineri : 8- 14;

Print Friendly, PDF & Email