sala de sedinte
  • 10/02/2022
  • 17:00
  • Primaria Comunei Lumina

In conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit. ,,a’’ art. 134, alin (1), lit. ,,a’’ , alin. (3), lit. ,,a’’, alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. ,,b’’ din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, prin Dispozitia Primarului Comunei Lumina nr. 27/03.02.2022 , se convoaca Consiliul Local al Comunei Lumina Judetul Constanta in sedinta ordinara in data de 10.02.2022, ora 17.00 in Sala de Sedinte a Primariei Lumina cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Lumina pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023, 2024 si 2025,-initiator, Dumitru Chiru – Primar.

Print Friendly, PDF & Email