• 26/04/2017
  • 14:00
  • PRIMARIA COMUNEI LUMINA

Avand in vedere dispozitiile art. 39 alin.( 2) din Legea nr. 215/2001, va aducem la cunostinta convocarea de catre Primarul Comunei Lumina, Ioan Roman prin dispozitia nr 155/ 19.04.2017 in conformitate cu prevederile art. 68 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, a Consiliul Local al Comunei Lumina, judetul Constanta, in sedinta ordinara de lucru in data de 26.04.2017, ora 14,00, in sala de sedinte a Consiliului Local al Comunei Lumina, cu urmatoarea ordine de zi :

Ordinea de zi:

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Lumina la data de 31.03.2017 –
Initiator Primar Ioan Roman
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Lumina – Initiator Primar Ioan Roman
3. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii trasnportului cadrelor didactice. – Initiator Primar Ioan Roman
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea unei cotizatii catre Asociatia Grup de Actiune Locala Constanta Centru –
Initiator Primar Ioan Roman
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Lumina – Initiator Primar Ioan Roman
6. Proiect de Hotarare privind intocmirea si inmanarea proiectelor de hotarare initiate in consiliul local si in format electronic – Initiator Popescu Viorel
7. Proiect de Hotarare privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune nr. 1717/ 09.09.1992 de catre domnul Izgon Vasile si doamna Izgon Eugenia – Initiator Primar Ioan Roman
8. Proiect de Hotarare privind aprobarea rezilierii Contractelor de concesiune nr. 7427/ 13.05.2016 si 7432/13.05.2016 – Initiator Primar Ioan Roman
9. Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Lumina in ADI APA CANAL
10. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica in vederea recuperarrii debitelor reprezentand contravaloarea taxa de concesiune. – Initiator Primar Ioan Roman
11.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia farmacie situat in imobilul ,, Dispensar medical’’ din Satul Sibioara, com.Lumina, jud. Constanta – Initiator Primar Ioan Roman
12. Diverse.

Print Friendly, PDF & Email