Buget Local 2012

Consiliul Local al Comunei Lumina intrunit in sedinta ordinara  a aprobat bugetul local de venituri,
respectiv de dezvoltare pentru anul 2012. Sumele alocate se vor utiliza in scopul pentru

Citeste