Întrucât actele administrative fiscale anexate anunţului nr. 7712/19.05.2016, nu au putut fi comunicate prin una din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. 1, 2, 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnaţii funcţionari publici : Mina Alina, consilier juridic Compartiment Executare Silită şi Şerban Violeta, inspector Compartiment Centru Informare Cetăţeni, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 4 şi 5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare/ art. 47 alin. (4)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 20.05.2016, concomitent la sediul Primăriei comunei Lumina şi pe pagina de internet – www.primaria-lumina.ro anunţul nr. 7712/19.05.2016.

ANUNT COLECTIV DEBITORI NR. 7712 DIN 19.05.2016.PDF

Print Friendly, PDF & Email